Close

Pět příčin, které ruinují zdraví člověka

1. Zanedbaná páteř

2. Nesprávné dýchání

3. Nesprávné stravování

4. Nedostatek vnitřní tělesné hygieny

5. Nedostatek podmětů, jak se učinit šťastným

Trochu se podíváme na bod č. 1. pod názvem Zanedbaná páteř.

Většina z nás trpí nějakými bolestmi, ať už se jedná o bolesti kyčlí, kolen, bolesti hlavy, různých částí zad, brnění nebo mrtvění rukou apod. Většinou mají tyto nesnáze snadnou příčinu: nesprávné postavení pánve, nestejná délka dolních končetin, silně přetížené (či naopak více či méně oslabené) svaly.

Páteř je osa, která drží celé tělo. Příčinou zdravotních obtíží může být i nepatrné vychýlení obratlů, které ani nemusí být zjištěno lékařským vyšetřením nebo rentgenovými snímky. Svaly u posunutých anebo snížených obratlů (neboli slangově „propadlíků“) začínají tuhnout, což jim znemožňuje vrátit se na původní místo. Pokud toto vychýlení nebo snížení obratlů trvá delší dobu, může pozvolna docházet k zánětu svalu a případně i nervu. Kromě toho posunuté obratle tlačí nejen na nervy, ale i na cévy, které jsou spojené s konkrétními orgány. Jestliže je nerv delší dobu utlačovaný, vzniká v orgánu, který je spojený s nervem, postupně těžká patologie.

Páteř rozdělujeme na krční, hrudní a bederní typy obratlů. Krčních obratlů máme sedm, hrudních dvanáct a bederních pět. Máme dvanáct párů žeber, z nichž je deset upevněných na prsní kosti, které se odborně říká sternum, a dva volné.

Příště si něco řekneme o potížích, které můžou nastat při přemístění obratlů.

Těším se na Vás.